Logrus

Русский Українська English Deutsch 中文 Français
v
Знання

Машинний переклад

Пам'ять перекладів

Наші публікації


Отзывы

Спасибо Вам огромное! Воистину, Borland Russia/CIS - Ваш самый лояльный пожизненный клиент!

Natalia TitovaПам'ять перекладів

Допоміжні програми для перекладу, або CAT (computer assisted translation) – це комп'ютерні програми, які автоматизують виконання рутинних операцій перекладача, звільняючи йому час для інтелектуальних завдань. На відміну від машинного перекладу, де участь людини потрібна тільки для завантаження словника, а потім – для редагування одержаного на виході тексту, процес перекладу із застосуванням CAT-програм постійно та цілком перебуває під контролем людини.

Завдяки автоматизації рутинних операцій CAT-програми скорочують трудовитрати на перекладацький проект, пришвидшуючи його виконання та зменшуючи при цьому вартість робіт. Засоби автоматизації дають змогу уникнути багаторазового перекладу фрагментів тексту, які вже були перекладені раніше та зберігаються в так званій пам'яті перекладівTranslation Memory, або TM. Наприклад, якщо ви одного разу вже переклали фразу «actuator casing cap screws and hex nuts» як «ковпачкові гвинти кожуха приводу та шестигранні гайки», то наступного разу, коли ця фраза трапиться в тексті, CAT-програма запропонує її переклад автоматично. CAT-програми дають перекладачеві можливість накопичувати в TM двомовні текстові пари «оригінал — переклад». Під час роботи з текстами, близькими за жанром і тематикою, переклад пришвидшується завдяки наповненню TM.

Принцип роботи сучасних CAT-програм

Подивімося, як працює CAT-програма на основі пам'яті перекладів.

  • Програма поділяє вихідний текст на сегменти (як правило, це речення або частини речень), а потім перекладач вписує переклад кожного сегмента просто під вихідним текстом або, якщо текст представлений у вигляді таблиці, праворуч від нього.

    память переводов

  • Переклад сегмента зберігається разом із вихідним текстом. Записуються також ім'я перекладача та дата перекладу (що важливо для командної роботи). До сегмента можна повернутися будь-якої миті, щоб перевірити або змінити переклад.
  • Програма заносить сегмент у пам'ять перекладів, тому якщо він знову трапиться в початковому тексті, його переклад буде підставлено з ТМ автоматично. Крім того, CAT-програма має функцію пошуку нечітких відповідностей: вона виявляє сегменти, що лише частково збігаються з уже перекладеним (наприклад, на 75%), а потім надає «підказки» з їх перекладу.

Багато CAT-програм дають змогу підключати до процесу перекладу термінологічні бази для автоматичного пошуку та підставляння перекладів глосарних термінів (іноді для цього застосовують додаткові модулі або програми, наприклад Multiterm для Trados).

Сучасні CAT-програми не лише працюють із пам'яттю перекладів і глосаріями, а й підтримують модулі перевірки якості перекладу, роботу з метаданими (тегами розмітки html та інших форматів) і виконують інші корисні функції.

Більшість CAT-програм дають змогу перевіряти орфографію в перекладі (або вбудованими засобами, або підключаючи модуль перевірки правопису Word). Для всіх основних CAT-програм існують модулі співставлення паралельних текстів, які сегментують їх на фрагменти «оригінал — переклад», автоматично формуючи на основі цих фрагментів пам'ять перекладів.

На формати, підтримувані CAT-програмами, можна перетворити файли більшості популярних текстових редакторів для верстання та публікації (файли Office, RTF, HTML та інші). Для зручності роботи майже всі CAT-програми дають можливість групувати робочі файли, бази даних і глосарії в окремі проекти.

Переваги використання CAT-програм

Користь від CAT-програм важко переоцінити. Вони не лише пришвидшують і здешевлюють переклад. База «зразків перекладу», яка постійно поповнюється, допомагає витримувати термінологічну та стилістичну одноманітність, що підвищує якість готового тексту. Поліпшенню перекладу сприяє й те, що більшість CAT-програм добре працюють із глосаріями, а багато з них містять також засоби формальної перевірки якості перекладу, зокрема відповідності глосаріїв і одноманітності перекладів повторюваних сегментів.

Використання пам'яті перекладів і CAT-програм – це, по суті, єдиний спосіб забезпечити однаковість перекладу за умови командної роботи над великими проектами, коли одночасно працює велика кількість перекладачів і редакторів.


Новини
Усі новини